کنار تو آرومم
.... 
قالب وبلاگ

کـاش مـیـشـد بـفـهـمـی..

ایـن روزهـا چـقـدر هـوایـیـت شـدم ...

کـاش لا اَقـَل مـیـتـونـسـتـی اشـک هـایـی کـه از فـَراقـت،روی گـونـه هـام

مـیـلـغـزن پـاک کـنـی..


این روزها دیگر هر صدایی که می آید منتظرم تا تو باشی 

آتشی در سینه دارم که جز با دیدن رویت آرام نمی شود

آه....چه طولانی شد این عطش! 

چقدر جانگداز است این فراق......!!

و بـیـقـرارتـر و دیـوونـه تـر از هـمـه زمـان دلـم مـیـخـواهـدت

 

 

 

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 23:23 ] [ آقا و خانم ]
مــی بـــوســمــتـــــــــ
آنــقــــــدر کــــه طــــــرح لــــبـــــــ هــــــایــــم
روی انـــدامـــتــــــــ بــــمــــــانــــد ..
مـــیـخـــــواهــــم هــــمــه بــــدانــنـــــد کـــــه
آغـــــــوش تــــــــــو قــــلــــــــمرو مـــــــن اســــتـــــــــ
13655711341.jpg

 

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 23:21 ] [ آقا و خانم ]
وقتی دو قلــ♥ــب برای یکـدیگر بتپد…

هیچ فاصلـــ ــه ای دور نیسـت …

هیچ زمانی زیــــاد نیسـت…

و هیچ عشـــ♥ـــق دیگری نمی تواند

آن دو را از هم دور کند !

محکـم تریـن برهان عشــ♥ـــق…

" اعتمــــــــــــــ♥ــــــــــــاد" اسـت…

[ سه شنبه دهم تیر 1393 ] [ 0:7 ] [ آقا و خانم ]
عشق یعنی ‎
چه باشی چه نباشی‎
هرصبح چشمانم را به روی چشمانت بازکنم 
هرروز دستانم را با لمس دستانت گرم 
وهرشب نفسم را به نفست بندکنم‎
عشق یعنی ‎
درانتظاردیدنت ثانیه هارا بشمارم ‎
با یادت زندگی کنم‎
وروزی که بیایی‎
طپشهای قلبت تنها آرامش این قلب بیقرارشود‎
عشق یعنی‎
لذت ببری ازانتظارجان کاهی که هرلحظه دیوانه ات می کند

ســـــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

[ سه شنبه دهم تیر 1393 ] [ 0:6 ] [ آقا و خانم ]

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﺪ ﻧﯿــﺴﺖ !!
ﮔﺎﻫﯽ ﯼ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ... ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ... ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ... ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩﺵ ... ﺑﺎ ﺑـــﻮﺩﻧﺶ ...
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴـــﺎﺯﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﮎ ﺩﯾﮕﺮ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ

[ سه شنبه دهم تیر 1393 ] [ 0:2 ] [ آقا و خانم ]
بازهم نیستی
چند روز است ندیدمت دلم برای صدایت پرمیکشد ‎
دلم تنگ چشمانت شده است      
به آروزی دیدارت می خوابم با امید دیدارت چشمانم را بازم می کنم   ‎
امروز روز دیگر و هوا هوای دیگری است‎
بوی عشق می آید ‎
و صدای عاشقی‎
احساس خوبی دارم ‎
تمامت را احساس میکنم‎
عطر تنت تمام اتاق را پرکرده است‎
نمی بینمت اما میدانم که هستی ‎
وقتی درگوشم می گویی دلم خیلی خیلی خیلی برایت تنگ شده است‎
خوشبختی را باتمام وجودم به آغوش میکشم ‎‎s

[ دوشنبه نهم تیر 1393 ] [ 23:57 ] [ آقا و خانم ]
باتو هستم بی آنکه نگران فردا باشم! چون میدانم فردا بیشتراز امروز دوستت دارم...!!!
[ جمعه بیست و سوم خرداد 1393 ] [ 0:51 ] [ آقا و خانم ]

[ سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 ] [ 0:0 ] [ آقا و خانم ]

برآے نوآزش زنآنگے هایم مرב بآش نآمرב برآے لمس زنآنگے ام زیاב است[ پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393 ] [ 14:19 ] [ آقا و خانم ]

[ شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 20:51 ] [ آقا و خانم ]
خدایا آرزویم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگی و جلالی که داری

برآورده اش کن...

[ پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 ] [ 21:32 ] [ آقا و خانم ]

خدا جونم چند لحظه محمد رو بفرست بغلم....

قول میدم کم اذیتش کنم

[ چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 ] [ 0:37 ] [ آقا و خانم ]
دختر واسه کم کردن غصه هاش گریه نمیکنه،

بلکه خرید میکنه^_^


[ دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 ] [ 22:29 ] [ آقا و خانم ]

دختر:یعنی چی خسته شدی؟

پسر:خسته شدم ازدوستی باهات..نمیتونم!

دختر:مگه نمیگفتی عاشقمی؟نمیگفتی هیچوقت ترکم نمیکنی؟

پسر:من دیگه نمیخوام دوست باشیم...برووو

دختر:چرا؟مگه من چیکارکردم؟

پسر:بزرگترین کارممکنو!عاشقم کردی عاشق خودت...برو

بروبادنیای مجردیت خداحافظی کن...میخوام خانومم بشی

همسرم...تک بانوی خونم...نه دوستم


s 43 داستان آشنایی » رانندگان لجباز

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 22:13 ] [ آقا و خانم ]
مـامـانـَم
دوسـت تـَرت دارم
دوسـت تـَر از آن که بـگویـم چـِقدر
بـیش تـَر از بـیش تـَر از بـیش تـَر...

[ شنبه سی ام فروردین 1393 ] [ 19:39 ] [ آقا و خانم ]

یادت باشد به خوابم که آمدی، بیدارم کنی ببوسمت!

(افشین صالحی)[ جمعه بیست و نهم فروردین 1393 ] [ 11:9 ] [ آقا و خانم ]

آغوش تو چقدر می آید به قامتم

در آن به قدر پیرهن خویش راحتم


عليرضا بديع


[ جمعه بیست و نهم فروردین 1393 ] [ 11:8 ] [ آقا و خانم ]

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !
ﺯﻝ ﺯﻝ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ،
ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ،
ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﯽ !
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦِ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻧﮑﻦ،
ﺟﯿﻎ ﺑﺰﻥ ...
ﻣﺤﮑﻢ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﺑﮕﯿﺮ
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﺶ ﮐﻦ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ، ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﺑﯿﺎﯾﺪ،
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﺟﻮﺭِ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ،
ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ...
ﺑﺒﺮﺩ ﺗﻤﺎﻡِ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘنش ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺖ ﺩﻫﺪ
ﻣﺜﻼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯼِ ﺁﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﺘﺪ ﮐﻨﺎﺭِ ﺗﻮ،
ﺑﮕﻮﯾﺪ : ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ؟
ﺑﮕﻮﯾﯽ : ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﮕﻮﯾﺪ : ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ،
ﺩﻧﯿﺎﯾﻢ ﺭﺍ ...!


[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 13:10 ] [ آقا و خانم ]
بــوسیــــــــدن.. .

تنهــــا تکــــــراریســت

که هـــرگـــز تکـــــراری نمـــــی شـود..!

[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 13:2 ] [ آقا و خانم ]
مَـטּ بَـہـــــآنـہ میگیـرمْـ

و

تـو בهـآنَمْـ رآ

بـآ یـڪـ بـوســہ ببَنْـב..![ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ] [ 23:44 ] [ آقا و خانم ]
تو هر روز با منی.....


اینجا ..


کنارم ...


در قلبم...


یادت همیشه با من هست........


ولی...

دیدنت چیز دیگریست...!!!![ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ] [ 23:35 ] [ آقا و خانم ]
محمد جونم
دلم دستاتو میخواد...
کجایی عشقم؟

[ جمعه هشتم فروردین 1393 ] [ 22:38 ] [ آقا و خانم ]
بَـهـآر جـــآن آمـَـدنـت مـــُــــبارك

[ شنبه دوم فروردین 1393 ] [ 0:24 ] [ آقا و خانم ]
هرچه پیش آمد
هر اتفاقی افتاد

فراموش نکن که دوستت داشته ام

که دوستت دارم

و...

هیچ کس

هیچ کجا

هیچ وقت

نمی تواند گرمایی که تو به لحظه هایم بخشیدی را تکرار کند


[ شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 ] [ 21:12 ] [ آقا و خانم ]
چه جیـــــــــــــــــــــگر میشه[ بچه ای] که


[قیــــــآفش] به من بــــره


[هیـــــکلش] به تـو


[تیـــــپش] به مـآ y7mnq16w55byb6xtew1.gif


yl13a2m150rd8wosqf.jpg

[ جمعه بیست و سوم اسفند 1392 ] [ 22:0 ] [ آقا و خانم ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

و تو چون مصرع شعری زیبا,سطربرجسته ای از زندگی من هستی!
امکانات وب

Up Page

♫ play-music ♫
آیکون های شقایق جون | http://shagi-joooooon.blogfa.com آیکون های شقایق جون | http://shagi-joooooon.blogfa.com